Committees

 

Organizing Committee  
Organizing Committee Secretariat
Ioanna Babili

Organizing Committee Members
Efthymios Angelakis

Eleni Anyfandi

Mary Kosmidis

Eleni Margioti

Lambros Messinis

Grigorios Nasios

Ioanna Petroulia

Anna Stathopoulou

Alexandra Thanellou

Ioannis Zalonis

Athanasia Liozidou

President of the Organizing Committee

Scientific Committee

Scientific Committee Members       

Efthimios Angelakis

Eleni Anyfandi

Eleni Aretouli

Ion Beratis

Marios Constantinou

Foteini Christidi

George Giaglis

Aikaterini Giazkoulidou

Elissavet Kapaki

Dimitrios Kasselimis

Petros Kechayas

Nikolaos Kelekis

Evangelia Liouta

Athanasia Liozidou

Amarillis Malegiannaki

Eleni Margioti

Lambros Messinis

Alexandra Oiconomou

Marrieta Papadatou Pastou

Sokratis G. Papageorgiou

Charalampos Papageorgiou

Georgios Papazisis

Ioanna Petroulia

Constantin Potagas

Athanasios Protopapas

Nikolaos Skarmeas

Nikolaos Smyrnis

Stavroula Stavrakaki

Leonidas Stefanis

George Strantzalis

Alexandra Thanellou

Panagiotis Toulas

Yannis Tountas

Lazaros Triarxchou

Alexnadra Touroutoglou

Eleftheria Tsaltas

Georgios Vissarakis

Filippos Vlachos

Ioannis Zalonis

Honorary Scientific Committee Members

Ioannis Evdokimidis

Athanasios Karavatos

Argyris Karapetsas

Elias Kouvelas

Antonis Maillis

George Paxinos

Alexandros Papadimitriou

Andrew Papanicolaou

Michael Petrides

Eleftherios Stampoulis

Ariadni Stogiannidou

Mary Kosmidis

President of the Scientific Committee