Χρησιμες Πληροφοριες

Επίσημη γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η Αγγλική

 

Πιστοποιητικά-Μοριοδότηση

Η συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας πριμοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ). Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΠΙΣ, τα πιστοποιητικά συμμετοχής με μοριοδότηση θα χορηγηθούν μετά τη λήξη του Συνεδρίου και αφού πρώτα ο εγγεγραμμένος σύνεδρος έχει αποστείλει συμπληρωμένο το έντυπο αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής με μοριοδότηση θα χορηγηθούν στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρευρεθούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών 19 Φεβρουαρίου 2018
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής με μειωμένο κόστος 19 Φεβρουαρίου 2018
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών 5 Μαρτίου 2018

Κοινωνικό πρόγραμμα            

Τελετή έναρξης Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 20:30
Επίσημο δείπνο Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, 21:00