Χρησιμες Πληροφοριες

Επίσημη γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η Αγγλική

Σημαντικές ημερομηνίες

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών 26 Φεβρουαρίου 2018 – Παράταση!
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής με μειωμένο κόστος 19 Φεβρουαρίου 2018
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών 20 Μαρτίου 2018

Κοινωνικό πρόγραμμα            

Τελετή έναρξης Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 20:30
Επίσημο δείπνο Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, 21:00