Παράταση Υποβολής Περιλήψεων μέχρι τις 5 Μαρτίου!

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων ως τις 5 Μαρτίου!  Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Απριλίου, στην Αθήνα, ανακοινώνει την τελευταία παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων έως τις 5 Μαρτίου 2018! Εάν δεν προλάβατε να αποστείλετε την πρόταση της περίληψης σας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες υποβολής …