Μαρία Καντζάρου

Aπόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με ειδικότητα Iατρική-Βιοπαθολογία και διετή μετεκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο της Οξφόρδης στο Τμήμα Ιολογίας και Μοριακής Διαγνωστικής λοιμώξεων. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Science) στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Είναι διδάκτορας με Άριστα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής από το 2010.  Διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της επιδημιολογίας, της προληπτικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ είναι μέλος της οργανωτικής και συντακτικής επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Η ιατρός κ. Καντζανού διαθέτει πολυεπίπεδη εμπειρία σε εργαστηριακό και διαγνωστικό έργο ως ιατρός-βιοπαθολόγος. Από το Σεπτέμβριο του 2015 είναι Προϊσταμένη/Επιστημονικά Υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Ρετροϊών (ΕΚΑΡ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Καντζανού επικεντρώνονται στη μοριακή διάγνωση και επιδημιολογία ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων, σε θέματα δημόσιας υγείας, ενώ δραστηριοποιείται στην προαγωγή και αγωγή της υγείας μέσω της οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και εκπόνηση του εργαστηριακού διαγνωστικού τμήματος διαφόρων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), καθώς και πολυκεντρικών επιδημιολογικών ερευνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα δημόσιας υγείας. Επίσης, διαθέτει αξιόλογο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο, καθώς έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα ξενόγλωσσα περιοδικά (h-index 13, Web of Science), οι οποίες έχουν λάβει περισσότερες από 1600 ετεροαναφορές στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία. Τέλος, η ιατρός κ. Καντζανού διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία ως Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ηπατίτιδων και Μέλος της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης του Οργανογράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ.