Θεματικες Ενοτητες

 

 • Νοητικές Λειτουργίες
 • Νευροψυχολογική Εκτίμηση
 • Δικανική Νευροψυχολογική Εκτίμηση
 • Νευροψυχολογική Αποκατάσταση
 • Νοητική Ενίσχυση
 • Ανάπτυξη και Στάθμιση Ψυχομετρικών Εργαλείων
 • Κώδικας Δεοντολογίας Νευροψυχολόγων
 • Βασική Έρευνα
 • Νευροψυχολογία και Δημόσια Υγεία
 • Γηριατρική Νευροψυχολογία
 • Ποιότητα Ζωής Ασθενών και Φροντιστών
 • Νευροαπεικόνιση
 • Νευροανάδραση
 • Εγκεφαλική Ηλεκτροδιέγερση
 • Παιδονευροψυχολογία
 • Νευροψυχολογία της Ανάπτυξης