Ελένη Αρετούλη

ΕΛΕΝΗ ΑΡΕΤOΥΛΗ

H Ελένη Αρετούλη, Ph.D., είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ισπανίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στο χώρο της νευροψυχολογικής αξιολόγησης, των μεθόδων συναγωγής συμπερασμάτων στην κλινική νευροψυχολογία αλλά και στη μελέτη γνωστικών ελλειμμάτων σε νευρολογικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Το πρόσφατο δημοσιευμένο της έργο επικεντρώνεται στη μελέτη προβλεπτικών παράγοντων εκδήλωσης νευροεκφυλιστικών διαταραχών, αλλά και στις εφαρμογές της νευροψυχολογίας στην καθημερινότητα, μέσω της μελέτης της επίδρασης των γνωστικών ελλειμμάτων σε καθημερινά έργα. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής δύο διεθνών επιστημονικών περιοδικών και κριτής σε πάνω από 20 επιστημονικά περιοδικά.